Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU SATICI Ticari Unvanı : Erhan Özusta Mücevherat Limited Sirketi Adresi : Kültür Mah. Dr. Mustafa Enver Bey Cad. No:21/B Konak – Alsancak / İzmir E-posta adresi : erhanozusta@gmail.com Telefon No : 0532 252 24 84 Banka Hesabı : Garanti Bankası TR81 0006 2000 1270 0006 2937 34

ALICI Adı Soyadı : Adresi : T.C. Kimlik No : E-posta adresi : Telefon No : : TANIMLAR Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. Kanun : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) Bakanlık : T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Satıcı : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden yukarıda bilgileri bulunan şirket. Alıcı/Tüketici : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan yukarıda bilgileri bulunan gerçek ya da tüzel kişi. Web Sitesi / Site : Satıcıya ait Erhan Özusta Mücevherat marka ürünlerin satışa sunulduğu “www.erhanozusta.com” alan adlı internet sitesi. Mal : Alışverişe konu olan taşınır eşya. Hizmet : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu. Sipariş Veren : Bir mal veya hizmeti Satıcıya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişi. Sözleşme : Site üzerinden Satıcı ile Tüketici arasında gerçekleştirilen satış işleminin şart ve yükümlülüklerini içermektedir.

SİPARİŞ-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, FİYATI, ÖDEME VE TESLİMAT KOŞULLARI Ürünlerin temel nitelikleri, Satış Bedeli ve Ödeme (tahsilat) Bilgileri ve Tüketici’nin bildirdiği teslim yeri dahil Teslimat Bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir: Ürün Görseli Ürün Adı ve Ürün Kodu Birim Fiyatı Adet KDV Tutarı Satış Fiyatı Kargo Ücreti Toplam Tutar ÖDEME Ödeme Şekli Nakit Havale Kredi Kartı Ödeme Planı Kredi Kartı ile Yapıldı ise Tek Çekim Taksitli Banka Adı FATURA BİLGİLERİ Ad Soyad/ Unvan Fatura Adresi Telefon Kimlik No / Mersis No E-posta adresi TESLİMAT Teslimat Adresi Teslim Edilecek Kişi Teslimat Tarihi Kargo Firması Bilgileri Teslimatı yapacak kargo firmasının Alıcının bulunduğu yerde şubesi olmadığı takdirde Alıcının, Satıcı tarafından bildirilecek bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu hususta Alıcıya gerekli bilgilendirme, e-posta/mail, SMS veya telefonla yapılacaktır. Sipariş konusu Ürün, yasal 30 günlük süre aşılmamak şartı ile Tüketici'ye/bildirdiği yukarıdaki adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmediği takdirde, teslimat masrafları Alıcıya ait olacaktır. Malın teslimatı; Satıcının stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu mal ve/veya hizmetin teslimi ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal ve/veya hizmeti, Alıcı tarafından mal ve/veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde teslim edecektir. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumlu olur. Bunun yanı sıra, herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez ya da yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet'in teslimi yükümlülüğünden otomatikman kurtulmuş kabul edilecektir. CAYMA HAKKI Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Kanunen cayma hakkı olan durumlarda, cayma süresi içinde malın özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılmadığı için meydana gelen deforme ve bozulmalardan kanun gereği Alıcı sorumlu olup bu sebeple mala ilişkin cayma hakkını kaybedebilir. Alıcının cayma hakkını kullanması durumunda ilgili malın anlaşmalı kargo firması olan Sürat Kargo ile Alıcı ödemeli olarak Satıcıya ücretsiz gönderimini sağlaması mümkündür. Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki yer alan Satıcıya ait iletişim adreslerine, web talep formu, elektronik posta, telefon gibi araçlar ile yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, malın Satıcıya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi, faturası kurumlar adına düzenlenen mal iadelerinde iade faturası kesilmesi, ayrıca iade edilecek malların kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iletilmesi gerekmektedir. Cayma hakkı bulunan hallerde Alıcının cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Satıcıya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, malın azami on (10) gün içerisinde, giderleri Alıcıya ait olmak üzere Satıcın yukarıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. Web sitesinde ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firması belirtilmiş ise, Alıcı, malı bulunduğu İlçe dahilindeki veya haricindeki bir şubeden gönderebilir, bu takdirde Alıcıdan masraf alınmaz. Alıcı'nın iade edeceği Malı ön bilgilendirme formunda belirtilen Satıcı'nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, Alıcı tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra mal ile beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Yukarıdaki belirtilen gereklerin Alıcı tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin Satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, mal bedeli ve varsa malın Alıcıya teslim masrafları Alıcıya malı satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir. Alıcının mallara ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları ve sorumlulukları ile Satıcının Alıcıdan olan, hediye çeklerine ve bedelsiz imkanlara ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir. CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal/Hizmet'in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan (satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir. GİZLİLİK POLİTİKASI VE GÜVENLİK Web Sitesinde bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve iletişimler ile diğer hususlarda aşağıda cari esasları belirtilen gizlilik kuralları-politikası ve şartlar ile sitede halihazırda yer alan Gizlilik Politikası hükümleri geçerlidir. Şöyle ki; • Alıcı tarafından web sitesinde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcıya aittir. • Alıcı, Satıcıya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcının bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. • Alıcı dilerse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcıya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir. • Alıcının sair suretle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanısıra ve teyiden; Alıcının web sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri Satıcı, dahil olduğu ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün/hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilir, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. Alıcı kişisel olan-olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına muvafakat ve izin vermiştir. • Web Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcının anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları aksi belirtilmediği müddetçe tamamen Satıcıya aittir. • Satıcıya ait web sitesi üzerinden çerezler veya sair yollar ile ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerli olup; oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden Satıcı hiçbir şekilde sorumlu değildir. • Satıcı yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Satıcı tarafından sitede veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. SİPARİŞ-SÖZLEŞME DİĞER ÖN BİLGİLENDİRMELERİ Erhan Özusta Mücevherat unvanlı markaya ait ürünlerin Tüketici tarafından sipariş oluşturularak satın alınması ve Sipariş Sözleşmesinin yapılması ile ilgili adımlar şu şekildedir: Web Sitesinde Alıcı tarafından sipariş girişi yapılırken herhangi bir hata meydana gelir ise ilgili uyarı mesajı yönlendirmesi ile hata düzeltilerek işleme devam edilebilecektir. Ayrıca, yine Alıcı tarafından ödeme bilgileri girilirken oluşabilecek hataların da aynı şekilde giderilmesi mümkündür. Sipariş ve/veya ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, Alıcının girmiş olduğu bilgilerinde herhangi bir hata fark etmesi halinde derhal tarafımızla e-posta ya da telefon aracılığı ile irtibata geçmesi gerekir. Tüketici, sözleşmeyi onayladığı takdirde, sipariş verdiği malın/malların bu sayfada belirtilen bedeli ve masrafları, seçtiği ödeme yöntemi ile tarafından tahsil olunur. Sitemizin an itibariyle Türkiye dışına hizmeti bulunmamaktadır. DİĞER BAZI HUSUSLAR Sözleşme ve kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 14 gün içinde, Ürün bedelini ödediği araca uygun bir şekilde Tüketiciye iade edilir. Örneğin kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Tüketici kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Tüketici tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Tüketici hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, bu tür insiyatifi dışındaki nedenlerden kaynaklı olası gecikmeler için Satıcı herhangi bir şekilde sorumlu değildir. SATICInın Tüketiciye iade edilecek bedel için, Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşmenin Satıcının edimini ifa etmemesinden ötürü Tüketici tarafından feshedildiği hallere ilişkin Tüketici kanuni hakları da mevcut ve geçerlidir. Tüketici siparişine konu mal ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, yukarıda belirtilmiş iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcıya bildirebilir. Satıcı, Tüketicinin haklı talep-şikayetleri ile her türlü başvurularına cevap vermekle yükümlüdür. Bu şekilde bir çözüme bağlanması mümkün olmadığı takdirde Tüketici dilerse Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca her yıl belirlenen ve ilan edilen parasal sınırlar dahilinde kendisinin veya Satıcının yerleşim yerindeki (ikametgâhının bulunduğu yerdeki) İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne ve sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. Tüketici, onayı halinde Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirmeler ile, satışa konu mal/malların temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır. İş bu Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmelerindeki tüm açıklamalar ve bilgiler Alıcının/Tüketicinin web sitesinde onayladığı an itibariyle geçerli olup kabulü halinde Satıcı ve Alıcı/Tüketici arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanır.